Regulamin

Korzystanie z sesji w VINCI POWER NAP® związane jest z obowiązkową akceptacją postanowień Regulaminu aby wszyscy mogli odpocząć

REGULAMIN – ZASADY UŻYTKOWANIA
VINCI POWER NAP® – KAWIARENKA SNU®
wchodzi w życie od dnia 12.03.2018

§ 1
Sesje relaksacyjne w systemie neuroarchitektury Vinci Power Nap® służą do szybkiej redukcji stresu, regeneracji ciała i umysłu, poprawy samopoczucia, energii oraz jakości snu. Bardzo pomocne również dla osób po traumie, z depresją i PTSD, pozwalają zharmonizować i ukoić zmysły, przywrócić poczucie bezpieczeństwa, poprawić wydajność i jakość życia.

§ 2

1. Każdy osoba chcąca skorzystać z sesji VPN zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania założeń i wymagań regulaminu.
2. Osoba korzystająca z sesji musi być zdrowa, nie ma przeciwskazań do sesji relaksacyjnej, co potwierdza w oświadczeniu.
3. Ograniczone korzystanie z VPN jest dla osób z chorobą lokomocyjną (z chorym błędnikiem), sesja odbywa się wtedy bez bujania.
4. Zabronione jest korzystanie z sesji VPN osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Dorośli mogą korzystać z sesji VPN tylko po wprowadzeniu przez instruktora
6. Dzieci mogą skorzystać z sesji VPN tylko pod opieką rodzica i w obecności instruktora.
7. Osobą korzystającą z sesji VPN może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
8. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora.
9. Wejście do pokoju VPN obowiązkowo bez butów i w jednorazowych skarpetkach.
10. Osoby zobowiązane są do zachowania ciszy szczególnie w trakcie sesji VPN.
11. Instruktor zobowiązany jest udzielić informacji o sposobie działania sesji VPN oraz wprowadzić do pokoju i pomóc wejść bezpiecznie do chusty (kokonu), pobujać w odpowiednim kierunku osobę w chuście, zadbać o czystość, zasady użytkowania.
12. Relaksacyjna sesja drzemki VPN nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
13. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz picia w pokoju VPN
14. W czasie pobytu na sesji VPN osoby zobowiązane są do pozostawiania rzeczy osobistych w szafkach depozytowych zamykanych na klucz.
15. Osoba, która nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z sesji VPN na własną odpowiedzialność po uprzednim podpisaniu oświadczenia o znajomości stanu własnego zdrowia.
16. Osoba, która w czasie sesji źle się poczuje zobowiązana jest przerwać sesję i powiadomić instruktora ( obsługę).
17. Obowiązuje całkowity zakaz wykonywania oraz publikowania zdjęć i filmów w pokoju VPN bez pisemnej zgody autora systemu VPN.
18. VPN jest oparte na konkretnych badaniach naukowych i żeby przyniosły efekt relaksu, dobrostanu, regeneracji, muszą być przestrzegane procedury opisane szczegółowo w regulaminie oraz umowie licencyjnej.